ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Συνολικά, 7.670 υπάλληλοι εργάζονται στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας μας όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Παιδείας……

Χαρτογράφηση του προσωπικού των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων

Συνολικά, 7.670 υπάλληλοι εργάζονται στα ΑΕΙ και Α ΤΕΙ της χώρας μας όπως προκύπ ΤΕΙ από έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.

Βέβαια ο αριθμός αναμένεται να μειωθεί λόγω και της διαθεσιμότητας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τις ειδικότητες που έχουν οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ/Α ΤΕΙ και αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με το μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων είναι κατά σειρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα σε Αριστοτέλειο, Μετσόβιο και Καποδιστριακό υπηρετεί σχεδόν το 39% του συνόλου των υπαλλήλων όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

Από τους 7.670 υπαλλήλους οι πλειονότητα εντάσσεται στις κατηγορίες ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Με βάση την κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης προκύπ ΤΕΙ ότι το 44% είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 17% είναι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, ενώ επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει το 33% και μόλις το 6% είναι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκονται περίπου 490 υπάλληλοι κυρίως στις ειδικότητες των φυλάκων, επιμελητών, εργατών, θυρωρών, κλητήρων. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκαν μέσα από την μελέτη των στοιχείων υπάλληλοι ΥΕ στις ειδικότητες των διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων οικονομικού. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται στο ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο Καποδιστριακό υπάρχει ένας υπάλληλος της κατηγορίας οικονομικού με σύμβαση αορίστου χρόνου και ένας υπάλληλος της κατηγορίας διοικητικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντοπίστηκε ένας υπάλληλος οικονομικού με κατηγορία εκπαίδευση ΥΕ. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για λάθος άλλα αξίζει να αναφερθεί το όλο γεγονός γιατί οι θέσεις αυτές καλύπτονται συνήθως από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. Επίσης άλλο ένα γεγονός που προκαλεί αίσθηση είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε διαθεσιμότητα δεν οδηγείται κανείς υπάλληλος ΥΕ από τους 3 του πανεπιστημίου ενώ οδηγούνται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι ΠΕ, ΔΕ,ΤΕ.

Ακολουθούν περισσότερα στοιχεία…

ΑΕΙ/Α ΤΕΙ

Αριθμός υπαλλήλων

Ποσοστό επί του συνόλου

ΕΚΠΑ

1337

17,43%

ΕΜΠ

883

11,51%

ΑΠΘ

769

10,03%

Πανεπιστήμιο Πάτρας

469

6,11%

Πανεπιστήμιο Κρήτης

363

4,73%

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

307

4,00%

.telerik-reTable-2

border-collapse: collapse;

border: solid 0px;

font-family: Tahoma;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableHeaderRow-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: 11.0pt;

font-family: “Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-2

border-width: ηλιακοι κενου 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderLastCol-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: ηλιακα κενου solid white 3.0pt;

padding: ηλιακοι θερμοσιφωνεσ τιμεσ skroutz 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderOddCol-2

border-width: ξυλοσομπεσ με λεβητα και φουρνο 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: τιμεσ ηλιακων θερμοσιφωνων 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableOddRow-2

color: #666666;

background-color: #F2F3F4;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableEvenRow-2

color: #666666;

background-color: #E7EBF7;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFirstCol-2

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: 11.0pt;

font-family: “Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border-top: none;

border-left: ηλιακοι θερμοσιφωνες compact τιμες solid white 1.0pt;

border-bottom: none;

border-right: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableLastCol-2

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableOddCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableEvenCol-2

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableFooterRow-2

color: #666666;

background-color: ηλιακοι κενου #FFFFFF;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterFirstCol-2

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: ηλιακοι θερμοσιφωνεσ μαλτεζοσ 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: 11.0pt;

font-family: “Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border-top: none;

border-left: solid white 1.0pt;

border-bottom: none;

border-right: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterLastCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterOddCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterEvenCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

Όσον αφορά τις ειδικότητες και την κατηγορία εκπαίδευσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχουμε 1.337 υπαλλήλους σε 62 ειδικότητες. Από αυτούς οι 319 είναι μόνιμοι ενώ οι αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 1.018. Υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων του πανεπιστημίου Αθηνών καθώς από τους 1.337 οι 562 εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ και 121 ΤΕ. Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ εντάσσονται 566 υπάλληλοι ενώ υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι οι 88.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν υπάλληλοι διοικητικοί με κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ και υπάλληλος οικονομικού ΥΕ. Πρόκειται για 2 υπαλλήλους που ενώ οι υπόλοιποι εντάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ αυτοί ανήκουν στην ΥΕ. Με βάση τις καταργούμενες θέσεις φαίνεται ότι το Καποδιστριακό θα μείνει χωρίς φύλακες-νυχτοφύλακες καθώς καταργούνται και οι 38 θέσεις.

Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων εκπαιδευτικό ίδρυμα οι 883 εργαζόμενοι κατανέμονται σε 59 ειδικότητες. Στο Μετσόβιο οι μόνιμοι ανέρχονται σε 159 ενώ οι υπόλοιποι είναι αορίστου χρόνου. ΠΕ είναι οι 415, ΤΕ είναι 78 υπάλληλοι, 319 ΔΕ και ΥΕ είναι οι 71. Στο Μετσόβιο όπως και στο Καποδιστριακό τίθεται σε διαθεσιμότητα το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας. Επίσης στο Μετσόβιο μπαίνουν στη διαθεσιμότητα και όλοι οι υπάλληλοι γραφείου καθώς και το προσωπικό Η/Υ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Στο τρίτο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 769 υπάλληλοι κατανέμονται σε 47 ειδικότητες. Οι μόνιμοι είναι 314 και οι ΙΔΑΧ είναι οι υπόλοιποι 455. Οι 456 είναι υπάλληλοι ΠΕ ενώ οι ΤΕ ανέρχονται σε 89. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο οι 35 από τους 769 και ΔΕ οι 226. Και στην περίπτωση του ΑΠΘ σε διαθεσιμότητα μπαίνουν όλοι οι φύλακες-νυχτοφύλακες.

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Όσον αφορά τους 442 υπαλλήλους του πανεπιστημίου Πάτρας οι 296 έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ οι μόνιμοι είναι 146. Οι 176 σε σύνολο 442 είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και οι 55 απόφοιτοι των ΤΕΙ. Οι 182 είναι απόφοιτοι λυκείου και 29 είναι απόφοιτοι γυμνασίου (ΥΕ). Οι υπάλληλοι κατανέμονται σε 54 ειδικότητες. Το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο 6ο σε αριθμό υπαλλήλων πανεπιστήμιο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο 3 σε σύνολο 307 ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι 160. Από τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας εξ αυτών έχει την ειδικότητα οικονομικού υπαλλήλου γεγονός που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Άλλη μια πρωτοτυπία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί το γεγονός ότι κανείς υπάλληλος ΥΕ δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους άλλων κατηγοριών εκπαίδευσης όπως η ΠΕ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνολικά 363 υπαλλήλους αριθμεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης που κατανέμονται σε 43 ειδικότητες. Από αυτούς οι 175 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ ανέρχονται σε 19. Στους 35 ανέρχονται οι υπάλληλοι ΤΕ και 124 οι ΔΕ. Και στο πανεπιστήμιο Κρήτης οδηγούνται σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας φύλακες.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Υπάλληλος ΥΕ για θέση διοικητικού

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου ότι υπάρχουν 6 κενά. Τα 2 αφορούν την ειδικότητα οικονομικού-λογιστικού και τα 4 την ειδικότητα διοικητικού. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 4 θέσεις διοικητικού θα καλυφθούν από 3 υπαλλήλους ΔΕ άλλα και από ένα υπάλληλο Υ.Ε

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Συναυλία του Νίκου Ξυδάκη στον Κήπο του Μεγάρου

Με τίτλο “Βρεχει στην

Εθνική Οδό και με την συμμετοχή των

Γεωργία Νταγάκη, Γιώργη Χριστοδούλου,

Ηλία Βαμβακούση και τους  Pop Eye.

Με  την πολυαναμενόμενη συναυλία

του Νίκου Ξυδάκη κορυφώνονται το

Σάββατο 14 Σεπ Τεμβρίου στις 9 το βράδυ,

οι εκδηλώσεις του κήπου που φέτος

πλημμύρισε από μουσική και κόσμο. Ο

Νίκος Ξυδάκης, ο σπουδαίος ‘Ελληνας

συνθέτης επιστρέφει στο Μέγαρο και στον

υπέροχο κήπο του, για να παρουσιάσει

μια νέα προσέγγιση του έργου του “Η

Εκδίκηση της Γυφτιάς”, έργο σταθμό στην

ελληνική μουσική που αγαπήθηκε πολύ

και θεωρείται πλέον κλασικό. Στη μοναδική

αυτή συναυλία, το δικό τους χρώμα θα

προσθέσουν γνωστά τραγούδια του συνθέτη

που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία,

αλλά και κάποια που θα ακουστούν για

πρώτη φορά σε συναυλία.

 

Η βραδιά έχει τον τίτλο

‘Βρέχει στην Εθνική Οδό’ ενός από τα

ωραιότερα κομμάτια της ‘Εκδίκησης της

Γυφτιάς’, ηλιακοι θερμοσιφωνεσ μαλτεζοσ ενός τραγουδιού ‘φευγάτου’

ντυμένου μελαγχολικά με τους στίχους

του Μανώλη Ρασούλη. Μια ματιά στην

ταυτότητα του ‘Εκδίκησης’ : έτος

κυκλοφορίας 1978, εταιρία παρ αγωγής η

Λύρα του Νίκου Πατσιφά, η μουσική του

Νίκου Ξυδάκη, οι στίχοι του Μανώλη

Ρασούλη, η παραγωγή του Διονύση

Σαββόπουλου. Τραγουδιστής ο αξέχαστος

Νίκος Παπάζογλου(συμμετείχαν η Σοφία

Διαμαντή και ο Διονύσης Σαββόπουλος).

Το εξώφυλλο υπογράφει ο Αλέξης

Κυριτσόπουλος.

 

Τα τραγούδια που θα

ακουστούν θα είναι γνώριμα και αγαπημένα:

Ιερά Οδός, Παντοκράτορας, Αέρας της

Αγάπης, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, Τι θέλω

τι, Γρήγορα η ώρα, Ιζαμπώ, Καστριτσιάνικο,

Ερωτικό, Ιλισσός, Φυσά βοριάς, Τα ρόδα

του ανέμου, Κυνός, Κοιμωμένη, Σαν μια

ταινία, Φίλε αδελφή ψυχή, με μέλι, Στη

ρωγμή του χρόνου, Βρέχει στην Εθνική

Οδό, ηλιακός θερμοσίφωνας skroutz Από περιέργεια υπάρχω, Κανείς εδώ

δεν τραγουδά, Αλμπατρος, Μετανάστης

στην αγκάλη σου, Στην Πόλυ, Στην αρχή

των τραγουδιών, Συνεργεία, Χαβαλεδιάρικο,

Δασάκι, Τροχαίο, Γέμισε μου το ποτήρι,

Σουμιτζού, Από τη γυναίκα, Τρελή κι

αδέ σποτη, ελκο ηλιακοι θερμοσιφωνες Μη φοβάσαι, Οι Μάγκες.

 

Την ορχήστρα αποτελούν οι

μουσικοί: Δημήτρης Μπουζάνης(πιάνο),

Δημήτρης Χουντής(σαξόφωνο), Γιώργος

Διαμαντόπουλος(πλήκτρα), Θάνος

Μιχαηλίδης(τύμπανα), Ηλίας Βαμβακούσης(ούτι)

και η Γεωργία Νταγάκη(λύρα)

Την επιμέλεια 

της ορχήστρας έχουν ο Δημήτρης

Μπουζάνης και ο  Γιώργος Διαμαντόπουλος

 

 

Προπώληση

εισιτηρίων: €10,00.

Πώληση εισιτηρίων

κατά την είσοδο την ημέρα της 

συναυλίας: €12,00

ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/600965/hartografisi-tou-prosopikou-ton-aei-kai-atei/
ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *